Den gode følelsen av kontroll

Forenklet hverdag

Forenklet hverdag

Agendec sine mange smarte løsninger bidrar til en mer effektiv økonomisk drift. 

For regnskapskontor betyr det bl.a. effektiv bilagsbehandling, automatiserte rutiner for bank overføringer og gode løsninger for sine kunder.

For advokater er det laget tilpasset funksjonalitet i samarbeid med Advisor, som er ledende på advokatsystemer i Norge.

Agendec sin CRM modul med supportfunksjon gir – sammen med Time modulen – god oversikt over kundehenvendelser og time registrering.

Teknologi

Teknologi

Agendec er utviklet ved bruk av internett standarder og Microsoft .NET rammeverk, noe som sikrer høy driftstabilitet og kompatibilitet med forskjellige versjoner av Windows, internett og trådløs teknologi.

Noen kundemeldinger

«Bilagsbehandlingen i Agendec er tidsbesparende og effektiv. I tillegg er det i ettertid enkelt å hente frem originalbilag i rapporter fra regnskap»

– Hilde G. Larsen, Daglig leder, Rekve Pleym & Co DA  

«Vi bruker Agendec til en rekke formål internt. All timeregistrering gjøres her. Det samme gjelder fakturagrunnlag, oppgaver og håndtering av alle dokumenter. Agendec er på mange måter navet i virksomheten vår. Her får vi topp oppfølging»

– Egil Mønnich, Grunder, EM Software Partners AS. Leverandør av butikkdatasystemer til bl.a. Power og Elkjøp  

«Agendec’s løsning for behandling av bilag gjør arbeidet lettere mht. bilagshenvisning, kontroll m.v. Originalbilag med vedlegg kan både hentes ut fra bilagsmodul og rapportmodul i ettertid»

– Karin Lomeland, Daglig leder og regnskapsfører, Status AS, Klepp

«Vi er meget godt fornøyd med Agendec og deres oppfølging, og har spesielt lyst til å trekke frem deres evne til å snu seg rundt for å tilpasse systemet etter våres behov»

– Even Sørflaten, Arbeidende Styreformann, Seima Holding AS, Sør Handel AS, Sør Investeringer AS, Sør Eiendom AS  

«Bekken og Strøm har over 40 personer i forskjellige avdelinger som attesterer inngående fakturaer. Vi bruker Agendec til å holde kontroll på bilagsflyten. Systemet er effektivt i bruk og har funksjonaliteten vi trenger, bl.a. purring av ikke attesterte fakturaer, noe som sikrer at regningene betales i tide»

– Kjetil Lindstad, Økonomisjef, Bekken & Strøm 

«Agendec´s løsninger sammen med glimrende oppfølging og coaching av systemet av medarbeider i Eksakt Regnskapsservice AS, gjør at NFT har fått en mer forutsigbar og effektiv drift. Dette gjør selvfølgelig jobben min lettere, og frigjør tid for andre viktige oppgaver overfor våre 3000 medlemmer»

– Teddy Moen, Daglig leder, Norsk Fotballtrenerforening